[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R13 > 9. Kế toán muốn xem được nhật ký của từng hợp đồng: ngày đề nghị ghi doanh số, người đề nghị, người ghi doanh số, .... để dễ dàng tra cứu

9. Kế toán muốn xem được nhật ký của từng hợp đồng: ngày đề nghị ghi doanh số, người đề nghị, người ghi doanh số, .... để dễ dàng tra cứu


  
1. Mục đích
Kể từ phiên bản R13, khi kế toán thực hiện thao tác ghi doanh số, từ chối ghi doanh số... đối với hợp đồng trên danh sách hợp đồng bán chương trình sẽ lưu lại thông tin các thao tác của từng hợp đồng để dễ dàng tra cứu và theo dõi.
2. Chi tiết thay đổi
 • Trước phiên bản R13: Khi kế toán thực hiện các thao tác ghi doanh số, từ chối ghi doanh số... đối với hợp đồng, nếu muốn theo dõi các thao tác cần phải vào Hệ thống\Nhật ký truy cập để xem.
 • Từ phiên bản R13: Chương trình bổ sung thêm tab Nhật ký ghi doanh số ở phần thông tin chi tiết của từng hợp đồng, giúp Kế toán có thể nhanh chóng theo dõi được nhật ký các hoạt động đối với từng Hợp đồng như Thêm, Ghi doanh số, Bỏ ghi doanh số, Chuyển ngày ghi doanh số, ...
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây (Mục 2.4 Theo dõi nhật ký ghi doanh số của hợp đồng)


  Xem thêm
  1. Khi in đơn đặt hàng, kế toán mong muốn những VTHH thuộc cùng nhóm sẽ được nhóm lại giúp khách hàng phân biệt nhanh những sản phẩm/dịch vụ thực hiện trong lần bảo dưỡng để xác nhận đơn hàng
  2. Kế toán mong muốn khi in chứng từ xuất kho gửi bán đại lý có cả thông tin ghi chú (ở trường mở rộng) để phục vụ mục đích quản lý, đối chiếu với khách hàng
  3. Kế toán mong muốn giao diện cấp số hóa đơn, khi chọn mẫu số thì cho phép hiển thị được hình thức hóa đơn để dễ phân biệt
  4. Đối với các thuê bao chính thức cần kiểm tra cảnh báo cho khách hàng khi đã hết dung lượng và thời hạn sử dụng để khách hàng mua thêm
  5. Kế toán mong muốn khi lập chứng từ nếu chọn đối tượng là nhân viên thì tự động chọn đơn vị là phòng ban của nhân viên để thao tác nhập liệu nhanh hơn
  6. Danh sách hợp đồng cho phép lọc hợp đồng theo ngày tiền về, ngày hóa đơn trong một khoảng thời gian
  7. Kiểm tra cảnh báo cho khách hàng khi đã hết thời hạn dùng thử và dung lượng dùng thử để khách hàng mua sản phẩm
  8. Bổ sung chức năng nhập khẩu cập nhật từ excel của số dư đầu kỳ cho phép kế toán cập nhật số dư một cách nhanh chóng
  10. Kế toán muốn sao chép nội dung trên danh sách đề nghị xuất hóa đơn đi tìm kiếm ở danh sách khác để kiểm tra
  11. Cảnh báo cho khách hàng khi người dùng đăng nhập có múi giờ của client khác với múi giờ trên cloud