[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Home > Bán hàng > Các bước để sử dụng ứng dụng Bán hàng > Khai báo danh mục

Khai báo danh mục

Đây là phần hướng dẫn về các danh mục cần khai báo trên ứng dụng AMIS.VN-Bán hàng. Người dùng có thể khai báo các danh mục tại bất kỳ thời điểm nào: trước khi tiến hành nhập hay khi đang nhập dữ liệu về cơ hội bán hàng, chiến dịch marketing, hợp đồng bán hàng... liên quan đến hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.
Do số lượng danh mục cần khai báo nhiều nên người dùng có thể cân nhắc việc sẽ khai báo danh mục nào trước, danh mục nào sau. Cụ thể nên khai báo trước một số danh mục phục vụ cho việc cập nhập liệu trên ứng dụng như:
  • Hàng hoá
  • Khách hàng
Những danh mục còn lại, người dùng có thể khai báo bổ sung sau nếu có phát sinh khi nhập liệu chứng từ như: tiềm năng, chiến dịch, cơ hội, đơn hàng, hợp đồng, nhà cung cấp, đối tác, đối thủ, hỗ trợ, vị trí địa lý.


See also