[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Home > Bán hàng > Các bước để sử dụng ứng dụng Bán hàng > Xây dựng quy trình bán hàng

Xây dựng quy trình bán hàng

Quy trình bán hàng là một loạt các bước cần thực hiện để thúc đẩy hoạt động bán hàng tại doanh nghiệp. Thông thường các doanh nghiệp khác nhau sẽ xây dựng ra các quy trình bán hàng khác nhau phù hợp với quy mô, lĩnh vực và sản phẩm của doanh nghiệp. Thậm chí trong cùng một doanh nghiệp có thể tồn tại nhiều quy trình bán hàng khác nhau phụ thuộc vào tính chất, mục đích sử dụng... của sản phẩm cần bán.
Một quy trình bán hàng thường bao gồm các giai đoạn sau:
 • Tiềm năng: là giai đoạn đầu tiên của quy trình, sẽ giúp chỉ ra các khách hàng tiềm năng có thể bán hàng thể thành công mà nhân viên kinh doanh cần xác định lại trước khi xúc tiến hoạt động bán hàng.
 • Xác định các tiềm năng có phải là cơ hội bán hàng hay không: là giai đoạn nhân viên kinh doanh thực hiện liên hệ, trao đổi với khách hàng tiềm năng để xác định xem có cơ hội bán hàng cho những khách hàng đó hay không.
 • Phân tích nhu cầu và khó khăn của khách hàng: là giai đoạn nhân viên kinh doanh tìm ra các khó khăn vướng mắc mà khách hàng gặp phải sau khi đã xác định được nhu cầu của hàng tiềm năng về các sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp. 
 • Tìm sản phẩm hoặc dịch vụ giải quyết khó khăn và định giá: là giai đoạn nhân viên kinh doanh xác định được sản phẩm/dịch vụ đáp ứng yêu cầu và mục đích sử dụng của khách hàng, đồng thời định ra mức giá phù hợp cho với các sản phẩm, dịch vụ đó.
 • Xác định người ra quyết định: là giai đoạn nhân viên kinh doanh xác định ai là người có thể ra quyết định thúc đẩy cơ hội bán hàng thành công.
 • Phân tích đánh giá của khách hàng về sản phẩm: là giai đoạn nhân viên kinh doanh phân tích cảm nhận của khách hàng về giá trị của giải pháp mà doanh nghiệp đưa ra nhằm chuẩn bị kết hợp sản phẩm và dịch vụ phù hợp cho báo giá.
 • Đề xuất giải pháp và báo giá: là giai đoạn nhân viên kinh doanh chuyển đề xuất giải pháp/báo giá cho khách hàng.
 • Thương thảo: là giai đoạn nhân viên kinh doanh xem lại và đàm phán, thương thảo về đề xuất giá cả với khách hàng.
 • Kết thúc thành công/thất bại: là giai đoạn nhân viên kinh doanh thắng/thất bại trong cơ hội bán hàng này. Nếu thành công, doanh nghiệp có thể xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng.
Trên ứng dụng AMIS.VN-Bán hàng, người dùng cần phải thiết lập các quy trình bán hàng sẽ được áp dụng tại doanh nghiệp mình. Việc xây dựng quy trình bán hàng trên hệ thống sẽ giúp nhân viên kinh doanh, quản lý bán hàng và ban lãnh đạo doanh nghiệp xác định được các cơ hội bán hàng và tỷ lệ thành công của các cơ hội đó từ đó xác định được các chiến lược kinh doanh phù hợp để đạt được doanh thu lớn nhất. Việc xây dựng quy trình bán hàng được thực hiện trên phần mềm thông qua các bước sau:
 • Bước 1: Xác định quy trình bán hàng
  • Vào menu Bán hàng, chọn Quy trình bán hàng.
  • Chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:

  • Nhập tên quy trình và các thông tin về diễn giải hay số thứ tự (nếu cần), sau đó nhấn Cất.
 • Bước 2: Xác định các giai đoạn trên quy trình bán hàng
Với mỗi quy trình bán hàng sau khi được thiết lập trên ứng dụng, hệ thống đều tự động sinh ra hai giai đoạn không cho phép người dùng sửa, xoá là Kết thúc thành côngKết thúc thất bại. Với các giai đoạn khác của quy trình, người dùng thực hiện khai báo như sau: 

 • Bước 3: Nhân viên kinh doanh lựa chọn quy trình bán hàng sẽ áp dụng khi sử dụng ứng dụng AMIS.VN-Bán hàng
Đây là bước cho phép nhân viên kinh doanh xác định các quy trình bán hàng sẽ áp dụng tương ứng với những mặt hàng mà mình sẽ bán. Và nhân viên kinh doanh nên thực hiện bước này ngay trong lần đăng nhập đầu tiên để bắt đầu sử dụng ứng dụng Bán hàng.
Để thực hiện được, nhân viên kinh doanh thực hiện như sau:
   • Vào menu Hệ thống\Tùy chọn.
   • Chọn Tùy chọn của tôi, sau đó chọn Quy trình bán hàng:

   • Tích chọn các quy trình bán hàng mà mình áp dụng, sau đó nhấn Đồng ý.
Các chức năng ở bước 1 và bước 2 sẽ do sẽ do những người dùng có vai trò Quản trị hệ thống thực hiện, còn bước 3 sẽ do từng nhân viên kinh doanh thực hiện và áp dụng theo tài khoản đăng nhập của nhân viên kinh doanh đó.


See also