[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Sáng kiến > Phân quyền hệ thống quản lý sáng kiến

Phân quyền hệ thống quản lý sáng kiến


1. Nội dung
Việc cho phép người dùng khác được phép thực hiện các chức năng trên ứng dụng Sáng kiến chỉ được thực hiện bởi người dùng có vai trò Quản trị toàn hệ thống hoặc vai trò Quản trị ứng dụng Sáng kiến. Tuỳ thuộc vào nhiệm vụ, công việc của nhân viên mà người dùng thuộc vào 1 trong 2 vai trò trên sẽ phân quyền cho phép nhân viên đó được phép đánh giá hiệu quả mang lại của sáng kiến cũng như xem được các báo cáo thống kê liên quan đến sáng kiến đã đăng. Hiện tại trên ứng dụng Sáng kiến có 2 nhóm chức năng sau:
  • Đánh giá sáng kiến: cho phép đáng giá, cập nhật giá trị, lợi ích mang lại từ sáng kiến.
  • Xem báo cáo: cho phép thống kế các sáng kiến theo nhiều tiêu chí khác nhau.
2. Các bước thực hiện
Để thực hiện được chức năng phân quyền trên ứng dụng Sáng kiến, người dùng thực hiện theo các bước sau:
Thiết lập các vai trò được sử dụng để phân quyền trên ứng dụng Sáng kiến

Phân quyền thực hiện chức năng trên ứng dụng Sáng kiến


Xem thêm