[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Sáng kiến > Thống kê những nhân viên có nhiều sáng kiến nhất

Thống kê những nhân viên có nhiều sáng kiến nhất


1. Nội dung
Hệ thống cho phép người dùng lọc ra danh sách những nhân viên có nhiều sáng kiến.
2. Các bước thực hiện
1. Tại phần quản lý danh sách Thành viên nhiều sáng kiến, nhấn vào biểu tượng
2. Thiết lập các điều kiện lọc, sau đó nhấn Đồng ý.


Xem thêm