[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Sáng kiến > Thống kê những sáng kiến được đánh giá là hiệu quả nhất

Thống kê những sáng kiến được đánh giá là hiệu quả nhất


1. Nội dung
Chương trình cho phép người dùng lọc ra các sáng kiến được đánh giá là mang lại hiệu quả cao nhất cho đơn vị.
2. Các bước thực hiện
1. Tại phần quản lý danh sách Sáng kiến hiệu quả, nhấn vào biểu tượng

2. Thiết lập các điều kiện lọc, sau đó nhấn Đồng ý.


Xem thêm