[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Quản lý danh sách các tài khoản ngân hàng, phục vụ cho việc lập và hạch toán các chứng từ kế toán liên quan đến tiền gửi ngân hàng.

  2. Các bước thực hiện
  1. Vào menu Danh mục\Ngân hàng\Tài khoản ngân hàng.
  2. Nhấn Thêm.


  3. Khai báo thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).

   4. Nhấn Cất.
   Lưu ý:
   • Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin tài khoản ngân hàng đã khai báo.
   • Với các tài khoản ngân hàng không có nhu cầu theo dõi nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi.


   Xem thêm