[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 2. Bắt đầu làm việc với AMIS.VN-Kế toán

2. Bắt đầu làm việc với AMIS.VN-Kế toán


 Để bắt đầu làm việc với AMIS.VN-Kế toán, trước tiên cần thực hiện các bước: đăng ký sử dụng, tạo dữ liệu kế toán, cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu như sau:
Ngoài ra có thể tham khảo thêm các thông tin liên quan đến việc triển khai phần mềm AMIS.VN-Kế toán tại đây.
Sau khi thực hiện các bước trên, kế toán thực hiện bước nhập khẩu dữ liệu ban đầu vào phần mềm.
I. Xem phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
II. Các bước thực hiện
Khi các máy trạm kết nối và đăng nhập thành công vào phần mềm, chương trình sẽ hiển thị hướng dẫn cách bắt đầu làm việc với phần mềm AMIS.VN-Kế toán.

Để bắt đầu làm việc với AMIS.VN-Kế toán, thực hiện theo hướng dẫn sau:
1. Chuẩn bị dữ liệu cần khai báo
1. Nhấn vào link liên kết trên thông báo để tải các tệp mẫu excel khai báo danh mục và số dư đầu kỳ do phần mềm cung cấp.

2. Giải nén tệp tải về, sau đó mở từng tệp và sao chép dữ liệu có sẵn từ tệp đang quản lý vào các tệp excel khai báo các danh mục và số dư đầu kỳ theo đúng mẫu do phần mềm cung cấp. (xem hướng dẫn ở sheet Hướng dẫn trên từng tệp mẫu nhập khẩu).
Lưu ý: Khi thực hiện sao chép dữ liệu vào tệp nhập khẩu:
  • Không thay đổi tên tệp, tên sheet, tên cột trên tệp mẫu nhập khẩu.
  • Các cột có đánh dấu (*) là các cột bắt buộc phải nhập.
  • Không được nhập quá số ký tự cho phép của một thông tin (VD: Nhập số dư Nợ tối đa 14 số).
  • Các thông tin mà quý vị không có nhu cầu quản lý thì có thể để trống.
3. Lưu tệp excel sau khi sao chép dữ liệu xong.
2. Nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm
Tại giao diện bắt đầu làm việc với AMIS.VN-Kế toán, nhấn Tiếp theo để thực hiện nhập khẩu số dư và các danh mục ban đầu:
Bước 1: Chọn tệp dữ liệu
1. Nhấn Chọn dữ liệu nhập khẩu.
2. Chọn các tệp excel cần nhập khẩu (có thể chọn một vài tệp hoặc tất cả), sau đó nhấn Open.

Lưu ý:
  • Đối với dữ liệu đa chi nhánh và quản lý dữ liệu theo từng chi nhánh, cần chọn chi nhánh để nhập khẩu.
  • Trường hợp chọn sai tệp cần nhập khẩu, có thể chọn lại bằng cách nhấn vào biểu tương .

3. Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước Kiểm tra dữ liệu.
Bước 2: Kiểm tra dữ liệu

1. Chương trình sẽ thực hiện kiểm tra dữ liệu trên tệp nhập khẩu. => Với tệp nào có dữ liệu không hợp lệ, kế toán nhấn vào biểu tượng [PICTURE Bieu_tuong_mo_tep.png] để sửa trực tiếp dữ liệu bị sai.
2. Sau khi cất tệp mẫu đã sửa, nhấn Kiểm tra lại dữ liệu.

3. Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước Nhập khẩu dữ liệu.
Bước 3: Nhập khẩu dữ liệu
1. Chương trình thực hiện nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm.
  • Nhấn Tải về dữ liệu nhập khẩu không thành công để xem chi tiết nguyên nhân nhập khẩu không thành công đối với từng dòng dữ liệu.
  • Nhấn Nhập khẩu tiếp để tiếp tục nhập khẩu các dữ liệu khác. Hoặc nhấn Đóng để kết thúc việc nhập khẩu dữ liệu từ Excel.
2. Sau khi nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm, chương trình sẽ thực hiện đồng bộ dữ liệu lên Cloud, trong thời gian này Kế toán vẫn có thể làm việc bình thường với các chức năng khác.
3. Sau khi hoàn thành đồng bộ dữ liệu lên Cloud, chương trình sẽ thông báo kết quả đồng bộ.
  • Nhấn Tải dữ liệu đồng bộ không thành công để xem chi tiết nguyên nhân nhập khẩu không thành công đối với từng dòng dữ liệu.
Sau khi nhập khẩu xong số dư ban đầu, nếu có phát sinh thay đổi số dư, kế toán có thể vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu để cập nhật thay đổi. Đồng thời, thiết lập các danh mục phục vụ cho việc quản lý các chứng từ kế toán tại đơn vị.


Xem thêm