[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 6. Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách và lập BCTC cuối năm

6. Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách và lập BCTC cuối năm


1. Nội dung

Định kỳ hàng tháng, quý, hoặc cuối năm trước khi lập báo cáo tài chính kế toán cần kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách để đảm bảo số liệu kế toán đúng đắn.

Trên cơ sở đó AMIS.VN ACT 2.0 đã xây dựng Tính năng Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách nhằm giúp kế toán phát hiện ra các dấu hiệu sai sót có thể xảy ra trong công tác hạch toán chứng từ; đối chiếu các sổ sách, báo cáo có liên quan để phát hiện chênh lệch (nếu có).

Lưu ý:
  • Tính năng này chỉ áp dụng được khi có Internet.
  • Một số đầu mục: giá thành, thuế, chi phí trả trước kế toán xem đối chiều và xử lý chênh lệch nếu theo dõi trên phần mềm (trường hợp không theo dõi trên phần mềm thì có thể bỏ qua chênh lệch)
2. Các bước thực hiện
1. Vào menu Tiện ích\Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách.
2. Tích chọn các nội dung cần kiểm tra.
3. Chọn khoảng thời gian và chi nhánh (nếu có) cần kiểm tra.
4. Nhấn Thực hiện.
5. Chương trình sẽ hiển thị kết quả kiểm tra trên Báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách.

Lưu ý:
  • Nhấn vào biểu tượng hỏi chấm tương ứng tại mục cần kiểm tra, để biết được chi tiết các vấn đề sẽ được chương trình tự động kiểm tra.
  • Với dữ liệu đa chi nhánh, khi chọn kiểm tra tại đơn vị cao nhất (cấp Tổng công ty/Công ty) có thể tích chọn Bao gồm số liệu chi nhánh phụ thuộc để kiểm tra cho cả các chi nhánh hạch toán phục thuộc (nếu có). => Chỉ chọn được chi nhánh mà tài khoản đăng nhập được phân quyền để làm việc với chi nhánh đó, chi tiết cách phân quyền sử dụng xem tại đây.
3. Cách khắc phục các sai sót đã phát hiện theo từng nội dung kiểm tra
4. Lưu ý


Xem thêm