[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 4. Kết nối dữ liệu khi làm việc online, offline

4. Kết nối dữ liệu khi làm việc online, offline


AMIS.VN-Kế toán là phần mềm làm việc trên môi trường online, tại các đơn vị sử dụng mạng Internet để làm việc. Khi đó
  • Các máy chủ tại đơn vị sẽ kết nối trực tiếp với máy chủ của MISA (là nơi lưu dữ liệu gốc) trên Cloud thông qua mạng Internet.
  • Chứng từ được nhập liệu trên các máy trạm sẽ kết nối với từng máy chủ tại đơn vị và được đồng bộ lên máy chủ MISA để lưu trữ dữ liệu. Sau đó, từ máy chủ MISA sẽ đồng bộ ngược lại tới các máy chủ khác tại đơn vị.
Ngoài ra, trong trường hợp đơn vị bất chợt bị mất mạng Internet hoặc bị ngắt mạng trong một thời gian, kế toán viên vẫn có thể lập và in chứng từ bình thường. Khi nào có lại mạng Internet, kế toán viên chỉ cần thực hiện chức năng Đồng bộ dữ liệu để đẩy các chứng từ đã lập trong thời gian mất mạng lên Cloud và thực hiện tải các chứng từ mới nhất về.
Chi tiết về việc kết nối dữ liệu khi làm việc online, offline thực hiện như sau:
I. Làm việc online 

II. Làm việc offlineXem thêm