[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 11. Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 online lên AMIS.VN

11. Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 online lên AMIS.VN


Việc chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên AMIS.VN có thể được thực hiện theo 1 trong 2 trường hợp sau:
Lưu ý: Chương trình chỉ đáp ứng chuyển số dư, danh mục cuối năm 2017 và phát sinh năm 2018 từ MISA SME.NET 2012 lên AMIS.VN.
Khuyến nghị: Nên thực hiện chuyển số dư và danh mục cuối năm 2017 từ MISA SME.NET 2012 lên AMIS.VN, sau đó nhập phát sinh từ năm 2018 trên AMIS.VN.Xem thêm