[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Home > Nhân sự V2 > Lịch sử phát triển phần mềm > R50 > Nhận thông báo tức thời khi có nhân viên đăng bài qua chức năng Theo dõi nhân viên

Nhận thông báo tức thời khi có nhân viên đăng bài qua chức năng Theo dõi nhân viên


1. Mục đích
Khi theo dõi một nhân viên nào đó trên AMIS thì mỗi khi nhân viên đó đăng bài, người theo dõi sẽ nhận được thông báo giúp nắm bắt thông tin kịp thời.
2. Chi tiết thay đổi
Trước phiên bản R50: Khi theo dõi nhân viên khác trên AMIS thì chương trình chưa gửi thông báo tới người theo dõi khi nhân viên đó đăng bài viết.
Từ phiên bản R50 trở đi: Khi Theo dõi nhân viên nào đó trên AMIS thì mỗi khi nhân viên đó đăng bài, chương trình sẽ thông báo tới người theo dõi qua Mobile hoặc trên Web giúp nắm bắt thông tin kịp thời.
Ví dụ: Khi nhân viên A theo dõi nhân viên B thì khi nhân viên B đăng bài, nhân viên A sẽ nhận được thông báo.
Nội dung chi tiết:
Trên AMIS Mobile, vào phần Danh bạ, chọn nhân viên muốn theo dõi, sau đó nhấn Theo dõi.


Sau khi theo dõi thì mỗi khi nhân viên đó đăng bài thì người theo dõi sẽ nhận được thông báo:
Trên Mobile

Trên Web.Xem thêm