[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Làm thế nào để biết thuê bao của doanh nghiệp tôi đã chuyển sang là thuê bao chính thức hay chưa?

2. Tại sao tôi đã mua AMIS.VN và MISA đã gửi email về việc cấp tài nguyên nhưng kiểm tra thuê bao vẫn là bản dùng thử?

3. Tôi muốn biết doanh nghiệp tôi đã ký hợp đồng điện tử và xác nhận tài nguyên chưa thì phải làm như thế nào?

4. Doanh nghiệp tôi đã mua AMIS.VN, khi gia hạn có phải ký lại hợp đồng điện tử hay không?

5. Tôi đăng nhập vào AMIS.VN nhưng không thấy phần mềm hiển thị hợp đồng điện tử và thông tin tài nguyên, vậy tôi phải làm như thế nào?

6. Sau khi chuyển đổi dữ liệu từ AMIS.VN-Kế toán 1.0 lên AMIS.VN-Kế toán 2.0 dung lượng đã sử dụng của tôi tăng lên nhiều, tại sao lại như vậy?


Xem thêm