[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Trang Wall

Trang Wall


Trang Wall là màn hình xuất hiện đầu tiên sau khi đăng nhập thành công và có thể được coi là Trang chủ của hệ thống AMIS.VN.

Xem các thông báo mới nhất của hệ thống như thế nào
         Làm sao để chia sẻ thông tin với người khác
         Nhận việc hoặc giao việc cho người khác như thế nào
         Kế hoạch làm việc của cá nhân được lập vào theo dõi như thế nào
         Thông tin về các cơ hội bán hàng được gửi tới nhân viên kinh doanh như thế nào
         Chat online với nhân viên khác như thế nào
         Làm cách nào để tạo link liên kết với website bên ngoài
         Các thông tin nào từ hệ thống nhân sự được hiển thị trên trang Wall
         Xem nhanh các báo cáo, biểu đồ thống kê về tình hình nhân sự, bán hàng, kế toán ở đâu
         Cách thức đăng nhập vào Đăng nhập vào các ứng dụng con của hệ thống AMIS.VN như thế nào
         Làm sao để thay đổi lại mật khẩu đăng nhập
         Có thể xem thông tin cá nhân ở đâu
         Người dùng có thể kiểm tra xem, hiện tại mình đang sử dụng tài khoản đăng nhập vào phần mềm từ các thiết bị nào (trình duyệt firefox, internet, mobile...)
         Có thể bổ sung hoặc cập lại thông tin về đơn vị khi có sự thay đổi hay không
         Làm sao để có thể cho phép một người dùng khác sử dụng hệ thống AMIS.VN
         Làm sao để biết hệ thống AMIS.VN của đơn vị sắp hết thời gian sử dụng hay dung lượng sử dụng hay chưa
         Kiểm tra các giao dịch thanh toán đối với hệ thống AMIS.VN ở đâu
         Có thể truy vấn xem ai, đã làm những gì trên hệ thống AMIS.VN hay không

         Có thể giới hạn thời gian truy cập vào phần mềm hay không
         Có thể thiết lập chế độ đăng nhập có sử dụng OTP như thế nào
         Có thể thiết lập chế độ đăng nhập giới hạn theo địa chỉ IP như thế nào


Xem thêm