[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Danh bạ

Danh bạ


1. Nội dung
Ứng dụng Danh bạ trên hệ thống AMIS.VN cho phép tìm kiếm nhanh thông tin liên hệ: điện thoại, địa chỉ, email... của nhân viên trong đơn vị. Các thông tin đó được lấy từ hệ thống ứng dụng Nhân sự.
2. Các bước thực hiện
1. Lựa chọn phòng ban làm việc của nhân viên.

2. Nhập tên nhân viên và nhấn phím Enter.

 Lưu ý: Có thể kết xuất danh sách nhân viên file excel bằng cách nhấn vào biểu tượng


Xem thêm