[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Tài liệu

Tài liệu


Ứng dụng Tài liệu trên hệ thống AMIS.VN là công cụ cho phép quản lý và soạn thảo trực tiếp các văn bản, dự án, bản vẽ thiết kế, sổ sách, biểu thống kê, tài liệu điện tử... của đơn vị, phục vụ cho mục đích tra cứu, tham khảo khi cần.
Hiện tại, với mỗi một dữ liệu mới sau khi được đăng ký thành công, hệ thống sẽ cung cấp một hệ thống các tài liệu, quy định, quy trình, tài liệu đào tạo mẫu để các đơn vị có thể tham khảo. Trong trường hợp không muốn sử dụng hệ thống tài liệu mặc định ban đầu thì có thể xóa hoặc chỉnh sửa lại cho phù hợp với đặc thù của đơn vị.

Làm thế nào để đưa một tài liệu lên ứng dụng Tài liệu
         Đối với những tài liệu có mục đích sử dụng giống nhau có thể quản lý như thế nào
         Làm thế nào để lưu tài liệu thành các mẫu phục vụ cho việc soạn thảo tài liệu
         Có thể sao chép nội dung giữa các tài liệu khác nhau hay không
         Làm thế nào để phục hồi một trang tài liệu từ các phiên bản cũ
         Có thể xuất khẩu tài liệu từ ứng dụng ra những định dạng nào
         Có thể chia sẻ nội dung tài liệu với người khác hay không
         Người đọc có thể đưa ra những ý kiến, phản hồi về tài liệu trên ứng dụng hay không
         Tổng hợp, thống kê các ý kiến phản hồi và đánh giá của người đọc như thế nào
         Có thể thực hiện tra cứu, tìm kiếm tài liệu như thế nào
         Có thể đánh dấu những tài liệu cần quan tâm sau khi đọc không
         Có thể truy vấn xem ai, đã làm những gì trên ứng dụng Tài liệu hay không
         Có thể truy vấn xem ai đang được phân quyền trên tài liệu nào hoặc một tài liệu đang có những ai được phân quyền hay không
         Làm sao để có thể cho phép một người dùng khác thực hiện các chức năng trên ứng dụng Tài liệu


Xem thêm