1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R26
  5. 1. Cho phép khách hàng sử dụng ứng dụng Công việc và Lịch làm việc

1. Cho phép khách hàng sử dụng ứng dụng Công việc và Lịch làm việc

Cho phép khách hàng có thể sử dụng ứng dụng Công việc và Lịch làm việc ngay trên giao diện AMIS.VN.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R26 trở về trước: Để sử dụng ứng dụng Công việc, khách hàng cần chọn ứng dụng Công việc, tab Lịch làm việc.

Từ phiên bản R26 trở đi: Khách hàng có thể sử dụng ứng dụng Công việcLịch làm việc ngay trên trang AMIS.VN.

Xem hướng dẫn sử dụng ứng dụng Công việc tại đây.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan