1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R58
  5. Bổ sung báo cáo Danh sách nhân viên có thay đổi lịch sử lương

Bổ sung báo cáo Danh sách nhân viên có thay đổi lịch sử lương

Cho phép nhân sự xem ngay được các nhân viên có thay đổi lương trong kỳ báo cáo.

Hướng dẫn thực hiện

1. Vào phân hệ Báo cáo\chọn Hồ sơ nhân viên

2. Chương trình bổ sung báo cáo Danh sách nhân viên có thay đổi lịch sử lương

Cập nhật 28/10/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.