1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R58
  5. Bổ sung báo cáo Danh sách nhân viên có thay đổi lịch sử lương

Bổ sung báo cáo Danh sách nhân viên có thay đổi lịch sử lương

Cho phép nhân sự xem ngay được các nhân viên có thay đổi lương trong kỳ báo cáo.

Hướng dẫn thực hiện

1. Vào phân hệ Báo cáo\chọn Hồ sơ nhân viên

2. Chương trình bổ sung báo cáo Danh sách nhân viên có thay đổi lịch sử lương

Cập nhật 28/10/2020

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan