1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R58
  5. Bổ sung thông tin số lần vi phạm sự cố của nhân viên

Bổ sung thông tin số lần vi phạm sự cố của nhân viên

Cho phép Nhân sự ghi nhận 1 sự cố cho 1 nhân viên nhiều lần trong ngày để không mất công nhập liệu thêm nhiều sự cố

Hướng dẫn thực hiện

  1. Vào phân hệ Khác \chọn Sự cố.
  2. Thêm 1 sự cố hoặc chọn 1 sự cố.
  3. Vào mục Nhân viên liên quan\Chọn nhân viên liên quan sự cố.

4. Nhấn sửa thông tin nhân viên liên quan đến sự cố\Nhập Số lần vi phạm của nhân viên\cất.

Lưu ý: Nhân sự có thể sử dụng chức năng Nhập khẩu sự cố kèm nhân viên liên quan để thực hiện thêm mới nhiều sự cố với nhiều nhân viên liên quan (Xem chi tiết tại đây).

Cập nhật 31/10/2020

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan