1. Trang chủ
  2. Bán hàng
  3. Dành riêng cho MISA
  4. Cấp thuê bao sản phẩm CUKCUK trong trường hợp quản lý thời hạn theo từng chi nhánh

Cấp thuê bao sản phẩm CUKCUK trong trường hợp quản lý thời hạn theo từng chi nhánh

Cho phép cấp thuê bao sản phẩm CUKCUK trong trường hợp quản lý thời hạn theo từng chi nhánh

Cách thực hiện

Trên form Sinh yêu cầu cấp GPSD/Thuê bao (sinh một và sinh hàng loạt) trong phân hệ Đơn hàng,  bạn tiến hành khai báo các thông tin:

Mã chi nhánh: NVKD tự nhập theo thông tin do dự án CUKCUK cung cấp

Ngày bắt đầu:

+ Đối với bản mới: Hệ thống sẽ ngầm định ngày hiện tại

+ Đối với gia hạn: Hệ thống sẽ lấy lên thời gian bắt đầu thuê bao cũ của chi nhánh + 1 ngày

Số tháng: Số tháng sử dụng lấy trên thông tin thuê bao

Lưu ý:

  • Nhấn Thêm dòng: Đối với các domain cần quản lý thời hạn từng chi nhánh thì KD thêm các dòng và nhập các thông tin cấp thuê bao
  • Nhấn biểu tượng X để xóa dòng: Đối với trường hợp không gia hạn 1 vài chi nhánh thì NVKD thực hiện xóa các dòng ứng với mã chi nhánh để cấp thuê bao
Cập nhật 30/07/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.