1. Trang chủ
  2. Bán hàng
  3. Dành riêng cho MISA
  4. Bổ sung tình trạng ghi doanh số bán mới, gia hạn cho MISA

Bổ sung tình trạng ghi doanh số bán mới, gia hạn cho MISA

Để đáp ứng cách tính KPI tính thưởng mới cho NVKD của khổi HCSN, trong phân hệ Đơn hàng, tại trường tình trạng ghi doanh số đã bổ sung 2 giá trị: Tình trạng ghi doanh số bán mới, Tình trạng ghi doanh số gia hạn.

Cách thực hiện

Chọn phân hệ Đơn hàng.

Trên giao diện chi tiết bản ghi, tại trường Tình trạng ghi doanh số:

+ Chọn giá trị Đã ghi DS bán mới khi hoàn thành cấp GPSD/Thuê bao và xuất hoá đơn bàn giao cho khách hàng (đối với trường hợp đơn vị mua mới).

+ Chọn giá trị Đã ghi DS gia hạn khi khách hàng đã thanh toán toàn bộ (đối với trường hợp đơn vị mua thêm nhiều năm).

Cập nhật 31/07/2020

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan