1. Trang chủ
  2. Bán hàng
  3. Dành riêng cho MISA
  4. Bổ sung tình trạng ghi doanh số bán mới, gia hạn cho MISA

Bổ sung tình trạng ghi doanh số bán mới, gia hạn cho MISA

Để đáp ứng cách tính KPI tính thưởng mới cho NVKD của khổi HCSN, trong phân hệ Đơn hàng, tại trường tình trạng ghi doanh số đã bổ sung 2 giá trị: Tình trạng ghi doanh số bán mới, Tình trạng ghi doanh số gia hạn.

Cách thực hiện

Chọn phân hệ Đơn hàng.

Trên giao diện chi tiết bản ghi, tại trường Tình trạng ghi doanh số:

+ Chọn giá trị Đã ghi DS bán mới khi hoàn thành cấp GPSD/Thuê bao và xuất hoá đơn bàn giao cho khách hàng (đối với trường hợp đơn vị mua mới).

+ Chọn giá trị Đã ghi DS gia hạn khi khách hàng đã thanh toán toàn bộ (đối với trường hợp đơn vị mua thêm nhiều năm).

Cập nhật 31/07/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.