1. Trang chủ
  2. Bán hàng
  3. Dành riêng cho MISA
  4. Bổ sung nghiệp vụ quản lý tuyển sinh cho QLTH tại form cấp 1 và hàng loạt

Bổ sung nghiệp vụ quản lý tuyển sinh cho QLTH tại form cấp 1 và hàng loạt

Cho phép NVKD cấp được thuê bao của nghiệp vụ tuyển sinh cho khách hàng.

Cách thực hiện

Trên form Sinh yêu cầu cấp GPSD/Thuê bao (sinh một và sinh hàng loạt), bạn có thể cập nhật ngày bắt đầu, ngày kết thúc thời hạn của các gói sản phẩm tuyển sinh tương tự các nghiệp vụ khác của QLTH.

Ngày bắt đầu: Hệ thống sẽ ngầm định ngày hiện tại (bạn có thể tùy chỉnh lại ngày bắt đầu)

Số tháng: Số tháng sử dụng lấy trên thông tin thuê bao

Cập nhật 30/07/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.