[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R38 > Bổ sung chức năng xem hóa đơn hàng loạt trên giao diện phát hành hóa đơn điện tử hàng loạt

Bổ sung chức năng xem hóa đơn hàng loạt trên giao diện phát hành hóa đơn điện tử hàng loạt


  
1. Mục đích
Kể từ phiên bản R38, trên giao diện Chọn hóa đơn phát hành khi thực hiện phát hành hóa đơn điện tử hàng loạt trước khi cấp số hóa đơn bổ sung tính năng Xem hóa đơn hàng loạt để Kế Toán có thể nhanh chóng kiểm tra thông tin hóa đơn trước khi cấp số.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ trước phiên bản R38: Kế toán không xem được các hóa đơn trên giao diện Chọn hóa đơn phát hành trước khi cấp số hóa đơn khi thực hiện Phát hành Hóa đơn điện tử hàng loạt. Tại giao diện Chọn hóa đơn phát hành không có chức năng Xem hóa đơn hàng loạt.
  • Từ phiên bản R38 trở đi: Bổ sung thêm nút Xem hóa đơn hàng loạt tại giao diện Chọn hóa đơn phát hành trước khi thực hiện cấp số hóa đơn để phát hành Hóa đơn điện tử hàng loạt.
Bổ sung thêm nút "Xem hóa đơn hàng loạt"
  • Vào Bán hàng\Xuất hóa đơn chọn Phát hành HĐ điện tử hàng loạt trên giao diện Phát hành HĐ điện tử hàng cho phép " Xem hóa đơn hàng loạt".

  

 

  • Lưu ý: Vào Hóa đơn điện tử\Hóa đơn điệu tử thực hiện Phát hành HĐ điện tử hàng loạt trên giao diện Phát hành HĐ điện tử hàng loạt hiển thị thêm nút Xem hóa đơn hàng loạt bên cạnh nút Giúp.Xem thêm