[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 > Cho phép nhân viên kinh doanh tra cứu được hóa đơn điện tử trên ứng dụng bán hàng

Cho phép nhân viên kinh doanh tra cứu được hóa đơn điện tử trên ứng dụng bán hàng


1. Mục đích
Kể từ phiên bản R33, Nhân viên kinh doanh làm việc trên ứng dụng bán hàng có thể biết được Mã tra cứu hóa đơn điện tử đã xuất để tra cứu hóa đơn điện tử và gửi lại cho KH nhanh chóng.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ trước phiên bản R33: Sau khi Kế toán xuất hóa đơn và gửi mail thông báo mã tra cứu hóa đơn cho khách hàng, khách hàng liên hệ lại nhờ nhân viên kinh doanh tra cứu hóa đơn và gửi hóa đơn cho khách hàng. Khi đó, nhân viên kinh doanh phải mất thời gian chuyển cho Ban Thu nợ hoặc xin từ Phòng kế toán để gửi cho khách hàng.
  • Từ phiên bản R33 trở đi: Trên ứng dụng bán hàng, chương trình bổ sung cột Mã tra cứu hóa đơn trên danh sách Đề nghị xuất hóa đơn để Nhân viên kinh doanh có thể tra cứu và hướng dẫn khách hàng tra cứu khi khách hàng liên hệ.
    • Vào ứng dụng Bán hàng/Bán hàng/Đề nghị xuất hóa đơn
    • Chương trình bổ sung thêm cột Mã tra cứu hóa đơn

    • Để sao chép mã tra cứu: Click chuột phải vào dòng Mã tra cứu hóa đơn, chọn Tiện ích/Sao chép mã tra cứu hóa đơnXem thêm