[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 > Cho phép kế toán in biên bản bàn giao thì nội dung thời hạn bảo hành lấy theo nhập liệu tại chứng từ

Cho phép kế toán in biên bản bàn giao thì nội dung thời hạn bảo hành lấy theo nhập liệu tại chứng từ


1. Mục đích
Kể từ phiên bản R33, kế toán in Biên bản bàn giao thì nội dung thời hạn bảo hành sẽ lấy theo nhập liệu tại chứng từ (khác với thời hạn bảo hành đã khai báo trên danh mục) để có thể đáp ứng đúng nghiệp vụ của KH.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ trước phiên bản R33: Khi lập chứng từ bán hàng, kế toán đã chọn lại thời hạn bảo hành trên từng dòng chứng từ. Tuy nhiên khi in chứng từ Biên bản bàn giao thì phần mềm đang lấy theo thời hạn trên danh mục, kế toán phải sửa tay lại rất mất thời gian.
  • Từ phiên bản R33 trở đi: Chương trình sửa lại cách lấy số liệu Thời hạn bảo hành (Thời hạn BH) trên chứng từ Biên bản bàn giao:
1. Khi lập in Biên bản bàn giao trên chứng từ bán hàng:
    • Thêm chứng từ bán hàng, nhập Thời hạn bảo hàng, bổ sung các thông tin còn lại/Cất

    • Vào In/Biên bản bàn giao, Thời hạn bảo hàng trên Biên bản bàn giao được lấy theo nhập liệu trên chứng từ bán hàng, nếu chứng từ không có thì lấy trên danh mục vật tư hàng hóa.

2. Khi trộn mẫu Chứng từ bán hàngHóa đơn bán hàng
    • Số liệu trường trộn mẫu Thời hạn bảo hành lấy thời hạn bảo hành tương ứng với từng vật tư trên từng dòng chi tiết của chứng từ, nếu chứng từ không có thì lấy trên danh mục vật tư hàng hóa.


Xem thêm