[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 > Cho phép kế toán cập nhật được số dư đầu kỳ của dữ liệu đã nâng cấp lên Kế toán 2.0 sau khi quyết toán năm 2018 trên Kế toán 1.0

Cho phép kế toán cập nhật được số dư đầu kỳ của dữ liệu đã nâng cấp lên Kế toán 2.0 sau khi quyết toán năm 2018 trên Kế toán 1.0


1. Mục đích
Kể từ phiên bản R33, khi đơn vị nâng cấp từ AMIS-Kế toán 1.0 lên AMIS-Kế toán 2.0 thì vẫn cho phép khách hàng quyết toán năm 2018 trên AMIS-Kế toán 1.0. Khi đó số dư cuối năm 2018 có thể thay đổi, kế toán có thể cập nhật lại số dư ban đầu của dữ liệu năm 2019 cho đúng với dữ liệu năm 2018 đã quyết toán.

2. Chi tiết thay đổi
  • Trước phiên bản R33: Phần mềm chưa hỗ trợ tính năng cập nhật lại số dư đầu kỳ trên AMIS-Kế toán 2.0 cho đúng với dữ liệu kế toán đã được quyết toán năm 2018 trên AMIS-Kế toán 1.0
  • Từ phiên bản R33: khi đơn vị nâng cấp từ AMIS-Kế toán 1.0 lên AMIS-Kế toán 2.0 thì vẫn cho phép khách hàng quyết toán năm 2018 trên AMIS-Kế toán 1.0. Khi đó số dư cuối năm 2018 có thể thay đổi, kế toán có thể cập nhật lại số dư ban đầu của dữ liệu năm 2019 cho đúng với dữ liệu năm 2018 đã quyết toán.
Xem hướng dẫn chi tiết các bước để cập nhật lại số dư đầu kỳ trên phần mềm AMIS.VN - Kế toán tại đây


Xem thêm