[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R11 > 6. Kế toán muốn thiết lập thông tin người nhận hóa đơn và email người nhận trên danh mục Khách hàng để khi gửi hóa đơn sẽ gửi theo thông tin này

6. Kế toán muốn thiết lập thông tin người nhận hóa đơn và email người nhận trên danh mục Khách hàng để khi gửi hóa đơn sẽ gửi theo thông tin này


  
1. Mục đích:
Kể từ phiên bản R11, khi khai báo Khách hàng, Kế toán có thể thiết lập thông tin về người nhận hóa đơn để khi gửi hóa đơn cho khách hàng sẽ gửi theo thông tin này.
2. Chi tiết thay đổi:
 • Trước phiên bản R11: Khi khai báo Khách hàng chưa có thông tin về người nhận hóa đơn, nên khi Kế toán gửi hóa đơn thì đang gửi theo thông tin liên hệ của khách hàng, tuy nhiên không đảm bảo đây là thông tin của người nhận email mà có thể là thông tin liên hệ để bán hàng.
 • Từ phiên bản R11: Trên giao diện khai báo Khách hàngTổ chức, bổ sung thêm Thông tin người nhận hóa đơn để Kế toán thiết lập các thông tin cần thiết cho việc gửi hóa đơn.

Giả sử, Kế toán muốn khai báo thông tin về người nhận hóa đơn để làm căn cứ cho việc gửi hóa đơn tới Khách hàng thì thực hiện như sau:

 • Vào Danh mục\Khách hàng, Thêm khách hàng là Tổ chức, khai báo đầy đủ Thông tin người nhận hóa đơn, bao gồm: Tên người nhận, Địa chỉ, Điện thoạiEmail.

 • Nhấn Cất.
Lưu ý:
 • Thông tin người nhận hóa đơn chỉ hiển thị khi khai báo Khách hàngTổ chức hoặc Nhà cung cấpTổ chức và có tích chọn là Khách hàng.
 • Thông tin người nhận hóa đơn ngầm định lấy theo thông tin Họ và Tên, Địa chỉ, ĐT di động, Email khai báo tại Thông tin liên hệ và cho phép sửa lại.
 • Tại thông tin Email cho phép khai báo nhiều địa chỉ email, các email ngăn cách nhau bởi dấu ;
 • Khi Nhập khẩu từ Excel danh mục Khách hàng, phần mềm cho phép nhập khẩu Thông tin người nhận hóa đơn. Xem hướng dẫn Nhập khẩu từ Excel tại đây.


  Xem thêm
  1. Khi lập chứng từ như phiếu thu, phiếu chi, khi chọn hợp đồng có thể thấy luôn được Giá trị hợp đồng và Đơn vị để làm căn cứ chọn hợp đồng chính xác hơn
  2. Khi lập chứng từ thu, chi, trên giao diện tìm nhanh hợp đồng (F3) cho phép lọc hợp đồng theo mã khách hàng, ngày ghi doanh số, đơn vị để dễ dàng tìm kiếm HĐ cần chọn vào chứng từ
  3. Khi in đơn đặt hàng, kế toán muốn hiển thị được thông tin người nhận hàng để có đủ thông tin liên hệ giao hàng.
  4. Kế toán muốn cập nhật trạng thái đề nghị xuất hóa đơn từ AMIS - Kế toán lên AMIS - Bán hàng để xử lý trường hợp chương trình không tự động cập nhật được tình trạng của đề nghị lên AMIS - Bán hàng
  5. Cải tiến kết nối hợp đồng với AMIS - Bán hàng để thuận tiện hơn
  7. Kế toán muốn cập nhật thực thu, thực chi sang AMIS.VN cập nhật được cho tất cả hợp đồng để không mất thời gian phải chọn hợp đồng cần cập nhật
  8. Khi trên AMIS - Bán hàng, NVKD thêm mới/sửa đề nghị xuất hóa đơn thì cần tự động cập nhật sang AMIS - Kế toán để đảm bảo quản lý thống nhất
  9. Khi nhân viên kinh doanh thêm/sửa chính sách giá trên AMIS - Bán hàng thì phải tự động cập nhật sang AMIS - Kế toán
  10. Cho phép tự động Lấy/Cập nhật báo giá từ AMIS.VN - Bán hàng