[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R14 > 5. Bổ sung thêm phân hệ Hóa đơn điện tử trên quy trình nghiệp vụ tổng thể Phân tích tài chính

5. Bổ sung thêm phân hệ Hóa đơn điện tử trên quy trình nghiệp vụ tổng thể Phân tích tài chính


  
1. Mục đích
Kể từ phiên bản R14, Kế toán có thể vào phân hệ Hóa đơn điện tử từ màn hình quy trình nghiệp vụ trên phân hệ Phân tích tài chính để Kế toán có thể nắm được tổng quan các nghiệp vụ được đáp ứng trên phần mềm.
2. Chi tiết thay đổi
  • Trước phiên bản R14: Trên tab Quy trình nghiệp vụ của phân hệ Phân tích tài chính chưa có phân hệ Hóa đơn điện tử.
  • Từ phiên bản R14: Bổ sung thêm phân hệ Hóa đơn điện tử trên màn hình Quy trình nghiệp vụ của phân hệ Phân tích tài chính. Khi nhấn vào biểu tượng mới bổ sung này sẽ chuyển đến phân hệ Hóa đơn điện tử.
             


        Xem thêm