[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R14 > 1. KH muốn khi kết nối thành công từ AMIS.VN - Kế toán đến dịch vụ Hóa đơn điện tử sẽ có thông báo để người dùng dễ hiểu.

1. KH muốn khi kết nối thành công từ AMIS.VN - Kế toán đến dịch vụ Hóa đơn điện tử sẽ có thông báo để người dùng dễ hiểu.


  
1. Mục đích
Kể từ phiên bản R14, khi kế toán thực hiện kết nối đến dịch vụ Hóa đơn điện tử chương trình sẽ hiển thị thông báo kết nối thành công để kế toán được biết.
2. Chi tiết thay đổi
  • Trước phiên bản R14: Khi kế toán thực hiện kết nối đến dịch vụ Hóa đơn điện tử chương trình sẽ không hiển thị thông báo kết nối thành công dẫn đến kế toán không biết đã kết nối được đến dịch vụ Hóa đơn điện tử hay chưa.
  • Từ phiên bản R14: Sau khi hoàn thành việc kết nối, chương trình sẽ hiển thị thông báo để kế toán được biết đã kết nối thành công đến dịch vụ Hóa đơn điện tử.
Giả sử, kế toán thực hiện Kết nối đến dịch vụ Hóa đơn điện tử. Sau khi nhấn Kết nối, chương trình sẽ hiển thị thông báo Kết nối thành công.


    Xem thêm