[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 > Cho phép thiết lập bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử riêng biệt giữa các chi nhánh

Cho phép thiết lập bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử riêng biệt giữa các chi nhánh


  
1. Mục đích
Cho phép khách hàng có thể thiết lập bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử riêng biệt giữa các chi nhánh để tiết kiệm thời gian khi chuyển chi nhánh làm việc.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R27 trở về trước: Khách hàng thiết lập hóa đơn điện tử (kết nối với meinvoice, thiết lập email) cho 1 chi nhánh thì khi chuyển chi nhánh khác sẽ tự động lấy theo những thông tin đã thiết lập cho chi nhánh này.
  • Từ phiên bản R27 trở đi: Khách hàng chỉ cần thực hiện 1 lần cho 1 mã số thuế khi thiết lập kết nối với phần mềm hóa đơn điện tử hoặc thiết lập email, chương trình sẽ tự động ghi nhớ giúp tiết kiệm thời gian khi chuyển chi nhánh làm việc. Xem hướng dẫn kết nối phần mềm hóa đơn điện tử tại đây.


Xem thêm