[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 > Thay đổi giao diện và cách lấy số liệu cho báo cáo Tổng hợp chi phí theo đơn vị và khoản mục chi phí

Thay đổi giao diện và cách lấy số liệu cho báo cáo Tổng hợp chi phí theo đơn vị và khoản mục chi phí


  
1. Mục đích
Khi xem báo cáo Tổng hợp chi phí theo đơn vị và khoản mục chi phí khách hàng có thể kết xuất dữ liệu với thông tin mã khoản mục chi phí và mã đơn vị giúp dễ lập báo cáo nội bộ.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R27 trở về trước: Để lấy số liệu từ các bảng tổng hợp chi phí lên các báo cáo thì kế toán phải xuất khẩu báo cáo, copy từng khoản mục chi phí của từng bộ phận/nhóm/khối vào mẫu báo cáo cũ hoặc phải sửa các hàm excel vốn dĩ trước đây đã thiết lập sẵn gây mất thời gian.
  • Từ phiên bản R27 trở đi: Chuyển báo cáo Tổng hợp chi phí theo đơn vị từ dạng báo cáo tĩnh sang báo cáo động và bổ sung các cột thông tin: Mã khoản mục chi phí và Mã đơn vị giúp kế toán dễ theo dõi.Xem thêm