[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R9 > 6. Cho phép AMIS.VN-Kế toán có thể làm việc Offline ngay cả khi máy đang có mạng

6. Cho phép AMIS.VN-Kế toán có thể làm việc Offline ngay cả khi máy đang có mạng


  
1. Mục đích
Khi việc kết nối với Cloud không đảm bảo hoặc đường truyền mạng không ổn định gây ảnh hưởng đến việc không đồng bộ được lên Cloud hoặc đồng bộ không đúng. Cho phép làm việc Offline ngay cả khi có mạng để không ảnh hưởng đến việc nhập liệu chứng từ.
2. Thay đổi chi tiết
 • Trước phiên bản R9: Không có chức năng Làm việc Online/Làm việc Offline.
 • Từ phiên bản R9 trở đi:Cho phép Kế toán lựa chọn làm việc ở chế độ Offline ngay cả khi có mạng và có thể chuyển về chế độ làm việc Online khi cần.
  • Khi muốn làm việc Offline, Kế toán thực hiện như sau:

          1. Vào folder chứa bộ cài phần mềm AMIS.VN-Kế toán trên máy chủ.
          2. Chọn Server\Bin\MISA AMIS ACT Service Manager 
              Nhấn Làm việc Offline
             
              Nhấn Yes
             

  • Khi muốn làm việc Online:

          1. Vào folder chứa bộ cài phần mềm AMIS.VN-Kế toán trên máy chủ.
          2. Chọn Server\Bin\MISA AMIS ACT Service Manager 

              Nhấn Làm việc Online
             
              Nhấn Yes
            

         Xem thêm