[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Cho phép nhân sự theo dõi, quản lý và chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho nhân viên đi công tác.
2. Xem phim hướng dẫn
(Phim)
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
Lưu ý: Trước khi thực hiện các nghiệp vụ trên phân hệ Công tác, nhân sự cần thực hiện Thiết lập Email gửi và nhận thông báo.
Bước 1: Nhận đề nghị đi công tác của nhân viên

Bước 2: Phê duyệt đề nghị đi công tác của nhân viên

Bước 3: Thông báo về chuyến công tác cho nhân viên

Bước 4: Chuẩn bị giấy tờ cho nhân viên đi công tác


Xem thêm