Danh bạ

Ứng dụng Danh bạ trên hệ thống AMIS.VN cho phép tìm kiếm nhanh thông tin liên hệ: điện thoại, địa chỉ, email… của nhân viên trong đơn vị. Các thông tin đó được lấy từ hệ thống ứng dụng Nhân sự.

Hướng dẫn thực hiện

Lựa chọn phòng ban làm việc của nhân viên.

Nhập tên nhân viên và nhấn phím Enter.

Lưu ý: Có thể kết xuất danh sách nhân viên file excel bằng cách nhấn vào biểu tượng

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.