1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R47
  5. Bổ sung chức năng Nhập khẩu Hồ sơ vãng lai

Bổ sung chức năng Nhập khẩu Hồ sơ vãng lai

Cho phép nhân sự nhập khẩu Hồ sơ vãng lai lên phần mềm, bao gồm các thông tin giống Thêm hồ sơ vãng lai ở phân hệ Tuyển dụng, giúp tiết kiệm thời gian.

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào phân hệ Tuyển dụng\Hồ sơ vãng lai.

  • Nhấn Nhập khẩu.

  • Xem hướng dẫn cách nhập khẩu tương tự tại đây.

Cập nhật 09/05/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.