1. Trang chủ
 2. Bán hàng
 3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
 4. Kế toán
 5. Lịch sử phát triển
 6. R36
 7. Bổ sung mẫu trên danh sách hợp đồng giúp kế toán quản lý được công nợ hóa đơn, giấy phép.

Bổ sung mẫu trên danh sách hợp đồng giúp kế toán quản lý được công nợ hóa đơn, giấy phép.

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R36, chương trình bổ sung các mẫu trên danh sách hợp đồng cho phép kế toán quản lý được công nợ
hóa đơn, giấy phép, ghi doanh số tính thưởng.

2. Chi tiết thay đổi

 • Vào Hợp đồng/Danh sách Hợp đồng bán, tham số lọc danh sách bổ sung thêm Tình trạng gồm :
  • Tất cả
  • Đã cấp GPSD và chưa xuất HĐ
  • Chưa cấp GPSD và đã xuất HĐ
  • Đã cấp GPSD và đã xuất HĐ

 • Trên Danh sách hợp đồng, bổ sung thêm mẫu mạc định Quản lý công nợ hóa đơn, giấy phép, ghi doanh số

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.