1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R41
  5. Bổ sung Nhật ký truy cập của mục Quản lý người dùng

Bổ sung Nhật ký truy cập của mục Quản lý người dùng

Giúp người dùng dễ dàng tra cứu được ai đã thay đổi mức độ truy cập và thay đổi thông tin người dùng trên hệ thống.

Hướng dẫn chi tiết

Khi thay đổi Mức độ truy cập hoặc thay đổi Thông tin người dùng thì chương trình sẽ lưu lại Nhật ký thay đổi.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.