1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R43
  5. Bổ sung thông tin Tên viết tắt trong Cơ cấu tổ chức

Bổ sung thông tin Tên viết tắt trong Cơ cấu tổ chức

Mục đích

Bổ sung thông tin Tên viết tắt trong “Cơ cấu tổ chức” để hiển thị Cơ cấu tổ chức đẹp hơn.

Hướng dẫn trên phần mềm

Khi Thêm\Sửa Cơ cấu tổ chức, chương trình cho phép thêm trường Tên viết tắt.

Khi xem báo cáo Doanh số ở màn hình “Wall” thì sử dụng Tên viết tắt trong Cơ cấu tổ chức để hiển thị.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.