1. Trang chủ
 2. Nhân sự
 3. Tính năng mới
 4. R46
 5. Cập nhật địa bàn hành chính và chi cục thuế theo HTKK 4.2.5

Cập nhật địa bàn hành chính và chi cục thuế theo HTKK 4.2.5

Cập nhật lại tên của các Chi cục thuế do có sự thay đổi theo thông báo trên HTKK 4.2.5.

Nội dung chi tiết

1. Cập nhật lại địa bàn hành chính theo thông báo trên HTKK 4.2.5

Các phân hệ đã cập nhật lại địa bàn hành chỉnh:

 • Lương\Thuế\Tạm tính thuế\Thiết lập thông tin thuế\Cơ quan thuế quản lý.
 • Lương\Thuế\Tờ khai ĐK MST Cá nhân\Cơ quan thuế quản lý.

2. Cập nhật Chi cục Thuế

Các phân hệ đã cập nhật lại Chi cục Thuế:

 • Hồ sơ\Hồ sơ: Khi Thêm/Sửa hồ sơ nhân viên: Tại mục Thông tin liên hệ.
 • Hồ sơ\Hồ sơ\Gia đình: Khi Thêm/Sửa thông tin gia đình: Tại tab Thông tin khai sinh.
 • Lương\Đợt bảo hiểm:
  • Điều chỉnh tăng lao động\Nơi cấp giấy khai sinh
  • Điều chỉnh hồ sơ đóng bảo hiểm\Nơi ĐK giấy khai sinh
  • Điều chỉnh BHXH/Điều chỉnh BHYT/Điều chỉnh BHTN\Nơi ĐK giấy khai sinh
 • Thuế TNCN:
  • Tờ khai đăng ký MST TNCN
  • Tờ khai quyết toán thuế TNCN\Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (05-3BK-QTT-TNCN)
  • Giao diện Đăng ký người phụ thuộc

Lưu ý: Các file Nhập khẩu, Cập nhật hàng loạt của Hồ sơ cũng được cập nhật.

Cập nhật 30/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.