Cấp thuê bao và tài khoản sử dụng Meinvoice cho khách hàng HCSN

1. Mục đích

Cho phép cấp thuê bao và tài khoản sử dụng Meinvoice cho khách
hàng HCSN giúp tiết kiệm thời gian và tăng năng suất lao động.

2. Cách thực hiện trên phần mềm

Các bước thực hiện như sau:

 • Bước 1: Khi khách hàng HCSN mua mới Meinvoice thì NVKD thực hiện lập yêu cầu cấp thuê bao và gửi lên Kế toán VP phê duyệt.
 • Bước 2: Kế toán VP kiểm tra và thực hiện phê duyệt yêu cầu cấp thuê bao NVKD gửi, khi đó yêu cầu cấp thuê bao sẽ được chuyển sang Meinvoice để cấp tài khoản đăng nhập và tài nguyên cho khách hàng.
  • Trường hợp 1: Nếu khách hàng đã thanh toán thì sẽ được sử dụng phần mềm theo đúng tài nguyên được cấp.
  • Trường hợp 2: Nếu khách hàng chưa thanh toán thì tài khoản của khách hàng chỉ được sử dụng trong vòng 3 tháng. Sau 3 tháng nếu khách hàng không thanh toán thì tài khoản của khách hàng sẽ không phát hành được hóa đơn mới mà chỉ được phép tra cứu lại các hóa đơn đã phát hành trước đó.
 • Bước 3: Thông tin đăng nhập sẽ được tự động gửi đến email của khách hàng (theo email trên yêu cầu cấp thuê bao).

Lưu ý:

 • Trường hợp yêu cầu cấp thuê bao do nhân viên kinh doanh lập nhập sai thông tin Email, Số điện thoại của người liên hệ => khách hàng không nhận được thông tin đăng nhập vào phần mềm MEIN thì nhân viên kinh doanh tạo Jira cho dự án để dự án cập nhật lại thông tin đăng nhập cho khách hàng.
 • Trường hợp sau 3 tháng cấp thuê bao mà khách chưa thanh toán thì dự án MEIN đã cắt tài nguyên (Khách hàng sẽ chỉ xem được các hóa đơn cũ, không phát hành được hóa đơn mới). Khách hàng xin cấp thêm thời hạn dùng thử (1 vài tháng nữa) và
  kinh doanh đã trình sếp phê duyệt thì nhân viên kinh doanh tạo Jira cho dự án để dự án cập
  nhật lại thời hạn dùng thử cho khách hàng.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.