1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Tính năng mới
  4. R42
  5. Cho phép chọn Phòng ban vào Người liên quan trên Đề nghị đi công tác

Cho phép chọn Phòng ban vào Người liên quan trên Đề nghị đi công tác

Giúp NVKD chọn nhanh toàn bộ nhân viên của Phòng ban vào phần thông tin Người liên quan trên Đề nghị đi công tác.

Hướng dẫn trên phần mềm

Từ trước phiên bản R42: Khi nhân viên lập Đề nghị đi công tác chọn Người liên quan thì chương trình chỉ cho phép chọn từng nhân viên vào đề nghị đi công tác.

Từ phiên bản R42 trở đi: Chương trình cho phép chọn Người liên quan trên Đề nghị đi công tác theo từng Nhân viên hoặc theo Cơ cấu tổ chức. Cụ thể:

Vào menu Còn nữa, chọn Nhân viên đi công tác.

Chọn phần Đề nghị, sau đó chạm vào biểu tượng  để hiển thị giao diện “Nộp đề nghị” đi công tác.

Chọn Người liên quan.

Tại tab Nhân viên chương trình cho phép chọn từng người liên quan vào đề nghị đi công tác.

Còn tại tab Cơ cấu tổ chức chương trình cho phép chọn Phòng ban/Bộ phận, khi đó chương trình sẽ tự động chọn tất cả nhân viên thuộc Phòng ban/Bộ phận đó vào đề nghị đi công tác.

Chạm Xong để lưu lại thông tin Người liên quan.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.