1. Trang chủ
 2. Bán hàng
 3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
 4. Bán hàng
 5. Lịch sử phát triển
 6. R41
 7. Cho phép NVKD có thể đồng thời cập nhật các thông tin của liên hệ và loại liên hệ

Cho phép NVKD có thể đồng thời cập nhật các thông tin của liên hệ và loại liên hệ

1. Mục đích

Cho phép NVKD có thể đồng thời cập nhật các thông tin của liên hệ và loại liên hệ để tiết kiệm thời gian cập nhật thông tin liên hệ của khách hàng. Từ đó nâng cao năng suất, tiến độ thực hiện công việc.

2. Cách thực hiện trên phần mềm

 • Từ trước phiên bản R41: NVKD tiến hành thu thập thông tin liên hệ của khách hàng và cập nhật lại các thông tin này trên CRM để tiến hành các thủ tục xuất hóa đơn, cấp GPSD. Khi các cơ quan có thay đổi liên hệ, NVKD sẽ chọn lên hệ và sửa lại các thông tin. Thông thường mỗi cuộc hội thảo, tập huấn lại có nhiều đơn vị tham dự khiến NVKD mất nhiều thời gian thao tác để cập nhật thông tin trên phần mềm.
 • Từ phiên bản R41 trở đi: Chương trình bổ sung tính năng giúp NVKD có thể đồng thời cập nhật các thông tin liên hệ của khách hàng để tiết kiệm thời gian cập nhật thông tin và giảm thiểu thao tác trên phần mềm.

2.1/ Trường hợp thêm liên hệ cho khách hàng tổ chức:

Vào CRM\Bán hàng\Khách hàng:

Trên giao diện danh sách khách hàng, chọn loại khách hàng là tổ chức. Tích chọn một khách hàng bất kỳ, trên Tab Liên hệ chọn Thêm.

Chương trình bổ sung 2 tùy chọn Là liên hệ đại diện Là liên hệ nhận hóa đơn:

– Khi khai báo liên hệ có tích chọn Là liên hệ đại diện, Là liên hệ nhận hóa đơn: Liên hệ được đánh dấu vai trò theo đúng tùy chọn được tích chọn.

– Khi chọn liên hệ vừa khai báo cho một khách hàng, tổ chức khác: Liên hệ được đánh dấu vai trò là Liên hệ khác.

2.2/ Trường hợp sửa liên hệ cho khách hàng tổ chức:

 • Vào CRM\Bán hàng\Khách hàng. Tích chọn Khách hàng tổ chức, chọn 1 khách hàng bất kỳ.
 • Trên Tab Liên hệ nhấn Sửa 1 liên hệ. Chương trình hiển thị giao diện Sửa liên hệ có bổ sung 2 tùy chọn Là liên hệ đại diệnLà liên hệ nhận hóa đơn.
  • Nếu liên hệ được sửa đang có vai trò Là liên hệ nhận hóa đơn: Trên giao diện Sửa liên hệ tự động tích tùy chọn Là liên hệ nhận hóa đơn.
  • Nếu liên hệ được sửa đang có vai trò Là liên hệ đại diện: Trên giao diện Sửa liên hệ tự động tích tùy chọn Là liên hệ đại diện.
  • Nếu liên hệ được sửa đang có vai trò Là liên hệ đại diện đồng thời Là liên hệ nhận hóa đơn: Trên giao diện Sửa liên hệ tự động tích tùy chọn Là liên hệ đại diệnLà liên hệ nhận hóa đơn.
  • Khi sửa liên hệ là liên hệ của nhiều tổ chức, trong đó mỗi tổ chức giữ 1 vai trò khác nhau thì khi sửa trên giao diện của tổ chức nào sẽ tương ứng với vai trò tại tổ chức đó.

  Lưu ý: Tùy chọn Là liên hệ đại diện Là liên hệ nhận hóa đơn chỉ áp dụng khi Thêm/Sửa liên hệ của khách hàng tổ chức. Trường hợp Thêm/Sửa khách hàng cá nhân thì chương trình không bổ sung 2 tích chọn này.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.