1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R35
  5. Cho phép Xuất khẩu riêng cột Họ và đệm; Tên; Mã vị trí công việc; Mã đơn vị công tác trên danh sách hồ sơ nhân viên

Cho phép Xuất khẩu riêng cột Họ và đệm; Tên; Mã vị trí công việc; Mã đơn vị công tác trên danh sách hồ sơ nhân viên

Cho phép khách hàng có thể Xuất khẩu riêng cột Họ và đệm; Tên; Mã vị trí công việc; Mã đơn vị công tác trên phân hệ hồ sơ nhân viên để thuận tiện cho việc sử dụng danh sách nhân viên theo yêu cầu của đơn vị.

Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R35 trở đi

  • Khi Xuất khẩu nâng cao trên phân hệ hồ sơ nhân viên, chương trình cho phép xuất khẩu riêng cột Họ và đệm; Tên; Mã vị trí công việc; Mã đơn vị công tác. Xem cách thực hiện tại đây.

  • Đồng thời chương trình bổ sung thêm giá trị Họ và đệm; Tên; Mã vị trí công việc; Mã đơn vị công tác trên giao diện Thiết lập mẫu. Xem cách thực hiện tại đây.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.