Mua hàng

Các câu hỏi liên quan đến phân hệ Mua hàng:

1. Tại sao trên chứng từ mua hàng nhập khẩu không chọn được loại tiền là ngoại tệ?
Để hạch toán được ngoại tệ thực hiện như sau:

  • Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung.
  • Tích chọn Hạch toán đa tiền tệ.

  • Trên chứng từ mua hàng sẽ được bổ sung ô Loại tiềnTỷ giá để hạch toán ngoại tệ.

Cập nhật 21/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.