Công nợ phải trả quá hạn/sắp đến hạn

1. Nội dung

Cho phép theo dõi được các khoản công nợ phải trả đã quá hạn hay sắp đến hạn trong một khoảng thời gian bất kỳ, để có kế hoạch trả nợ.

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Phân tích tài chính\tab Chỉ tiêu tài chính.
2. Tại mục Công nợ phải trả quá hạn: nhấn biểu tượng  để thiết lập điều kiện hiển thị báo cáo.

  • Nếu chọn chi nhánh là Tổng công ty/Công ty, có thể tích chọn Bao gồm số liệu chi nhánh phụ thuộc để xem được số liệu của cả Tổng công ty và chi nhánh phụ thuộc.
  • Lựa chọn cách hiển thị báo cáo theo Công nợ quá hạn hay Công nợ sắp đến hạn.
  • Nhập số ngày quá hạn/trước hạn muốn xem báo cáo.

3. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.