Đề nghị ghi doanh số

Đề nghị ghi doanh số tại phân hệ hợp đồng là chức năng cho phép người được phân quyền đề nghị ghi doanh số thông thường là nhân viên kinh doanh gửi yêu cầu đến bộ phận kế toán ghi doanh số cho các hợp đồng đã ký kết với khách hàng nhằm phục vụ cho việc ghi nhận doanh số bán hàng của nhân viên kinh doanh.

Cách thao tác:

  • Vào menu Bán hàng\Hợp đồng.
  • Chọn các hợp đồng muốn đề nghị ghi doanh số, nhấn chuột phải, chọn Đề nghị ghi doanh số.

  • Khi đó, xuất hiện màn hình giao diện Đề nghị ghi doanh số.

  • Chương trình mặc định sẽ ghi nhận doanh số cho người thực hiện hợp đồng.
  • Trong trường hợp muốn chia sẻ doanh số cho nhiều người, nhấn nút mũi tên góc bên phải để thêm nhân viên chia sẻ doanh số.

– Nhấn vào dấu ba chấm ở cột Ghi nhận DS tại dòng thông tin vừa được sinh ra để chọn nhân viên muốn chia sẻ doanh số.

– Nhập lại doanh số cần ghi nhận tại cột DS được hưởng cho từng nhân viên.

  • Nhấn nút Đồng ý để thực hiện Đề nghị ghi doanh số cho hợp đồng đã chọn.

Chỉ có thể đề nghị ghi sổ doanh số cho các hợp đồng có tình trạng ghi doanh số là Bản nháp hoặc Từ chối ghi. Các hợp đồng sau khi thực hiện chức năng Đề nghị ghi doanh số sẽ tự động chuyển tình trạng ghi DS sang trạng thái Đề nghị ghi, đồng thời chương trình sẽ tự động lưu lại dòng thông tin Đề nghị ghi doanh số tại tab Ghi nhận doanh số.

Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.