1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Chấm công
  5. Để sử dụng trường Họ_Tên trên máy chấm công làm mã chấm công của nhân viên thì làm thế nào?

Để sử dụng trường Họ_Tên trên máy chấm công làm mã chấm công của nhân viên thì làm thế nào?

Tôi muốn sử dụng trường Họ_Tên trên máy chấm công làm mã chấm công của nhân viên thì phải làm thế nào?

Trả lời

Để thiết lập mã chấm công của nhân viên từ trường thông tin Họ_Tên trên máy chấm công, nhân sự thực hiện như sau:

Trên giao diện công cụ Bảo hiểm – Chấm công, nhấn  để thiết lập mã chấm công.

Sau đó nhấn  và chọn trường thông tin Họ_Tên trên máy chấm công làm mã chấm công của nhân viên. Xem chi tiết cách thực hiện tại đây.

Lưu ý: Mã nhân viên trên máy chấm công và trên công cụ Bảo hiểm – Chấm công phải giống nhau.

Cập nhật 13/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.