Đính kèm tài liệu vào công việc cần giao/được giao

Khi cấp trên thực hiện giao việc cho cấp dưới hoặc khi cấp dưới báo cáo kết quả hoàn thành công việc cho cấp trên có thể đính kèm các tài liệu liên quan đến công việc cần giao hoặc đã hoàn thành.

Trường hợp nghiệp vụ

Trường hợp 1: Tại giao diện của Người giao việc

Chọn đường dẫn tới nơi lưu tài liệu cần đính kèm bằng chức năng Đính kèm

Trường hợp 2: Tại giao diện của Người được giao việc

Trên tab Danh sách việc, nhấn chuột vào tiêu đề của công việc được giao.

Chọn đường dẫn tới nơi lưu tài liệu cần đính kèm.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.