1. Trang chủ
 2. Bán hàng
 3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
 4. Bán hàng
 5. Hợp đồng
 6. Ghi nhận doanh số hợp đồng khi bán khác thị trường

Ghi nhận doanh số hợp đồng khi bán khác thị trường

1. Quy định ghi nhận doanh số

 • Bán khác thị trường giữa các văn phòng: Chỉ áp dụng bán khác thị trường với các khách hàng có mô hình tổ chức công ty đa chi nhánh hoặc công ty mẹ-con hoặc có văn phòng đại diện hoặc có hệ thống cửa hàng có địa chỉ giao dịch nằm trên địa bàn của Văn phòng khác phụ trách
 • Bán khác thị trường giữa các khu vực:
  • Doanh số bán mới hoặc nâng cấp kèm dịch vụ cập nhật, MeInvoice, MISA Bank Hub thu ngay lần đầu: Chia 50-50 giữa nhân viên bán hàng với nhân viên chủ thị trường.
  • Doanh số dịch vụ đào tạo, tư vấn triển khai, hỗ trợ nhập liệu, sửa mẫu kèm bán lần đầu: Chia 50-50 giữa nhân viên bán dịch vụ và nhóm dịch vụ đào tạo….
 • Quy định xem chi tiết tại: https://misajsc.amis.vn/V2/Document/10/DocumentDetail.aspx?pageid=118610

2. Cách đáp ứng trên phần mềm

 • Chỉ sử dụng 1 hợp đồng để ghi nhận doanh số
 • NVKD bán hàng sẽ tạo 1 hợp đồng, thực hiện các thủ tục liên quan. Khi ghi nhận doanh số sẽ chia doanh số cho NVKD chủ thị trường

3. Cách thực hiện chi tiết

Bước 1: Nhân viên kinh doanh bán hàng lập hợp đồng có tình trạng Bản nháp

+ Vào Cơ hội, click chuột phải chọn Sinh/Hợp đồng

+ Chọn Tình trạng ghi DS của hợp đồng là Bản nháp, chọn “Tiếp theo“, rồi nhấn “Thực hiện” để sinh Hợp đồng

Bước 2: Đề nghị ghi doanh số và chia doanh số cho NVKD khác

+ Vào Hợp đồng/click chuột phải chọn Đề nghị ghi doanh số

 

+ Thêm nhân viên ghi nhận doanh số

 

+ Nhập số tiền chia cho từng nhân viên

Bước 3: Xem hợp đồng được chia doanh số

– Trước kia trên danh sách hợp đồng, NVKD sẽ không nhìn thấy các hợp đồng được chia doanh số nếu không thực hiện chức năng “Chia sẻ doanh số”. Hiện tại, chương trình đã đáp ứng việc “Nạp” trên danh sách hợp đồng theo các tiêu chí Của tôi, Đơn vị, Tất cả sẽ hiển thị cả các hợp đồng được chia doanh số.

– Trên danh sách hợp đồng, chương trình cho phép hiển thị thêm 2 cột Là hợp đồng chia doanh số, Doanh số ghi nhận – thể hiện giá trị doanh số được ghi nhận cho đơn vị trong trường hợp chia doanh
số
để giúp NVKD có thể tìm kiếm được những hợp đồng nào là hợp đồng được chia doanh số và doanh số ghi nhận của nhân viên/đơn vị/tất cả

– Khi chọn “Nạp” trên danh sách hợp đồng

+ Chọn Của tôi thì số liệu cột Doanh số ghi nhận bằng Doanh số thực hiện của các hợp đồng Ghi nhận doanh số có gắn với mã nhân viên của user đó.

+ Chọn <Đơn vị> thì số liệu cột Doanh số ghi nhận bằng tổng cột Doanh số thực hiện được của các bản ghi Ghi nhận doanh số có Đơn vị trùng hoặc là CCTC
cấp con của <Đơn vị> được chọn trên điều kiện nạp.

+ Chọn Tất cả thì số liệu cột Doanh số ghi nhận bằng tổng cột Doanh số thực hiện được của các bản ghi Ghi nhận doanh số có Đơn vị trùng hoặc là cơ cấu tổ chức
cấp con của cơ cấu tổ chức mà NSD được phân quyền và bản ghi có Nhân
viên trùng với user.

Bước 4: Nhân viên kinh doanh, quản lý bán hàng, giám đốc xem báo cáo

– NVKD xem được doanh số trên sidebar

– NVKD xem doanh số trên phần “Phân tích” của hợp đồng, các loại báo cáo phân tích sau:

+ Phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh số (Theo doanh số Hợp đồng ghi sổ)

+ Phân tích doanh số hợp đồng được ghi nhận (Xem theo văn phòng)

+ Phân tích doanh số hợp đồng theo mặt hàng (Theo doanh số Hợp đồng ghi sổ)

+ Thống kê hợp đồng

– Quản lý bán hàng, Giám đốc xem báo cáo tại Bán hàng\Hợp đồng, chọn Quản lý

      + Trường hợp xem báo cáo phục vụ việc kiểm tra tình hình thực hiện doanh số theo phòng ban (không quan tâm hợp đồng đã ghi nhận doanh số hay chưa) thì khi xem báo cáo chọn Phân tích theo là Doanh số hợp đồng

        

*  Nếu tích Xem chi tiết theo nhân viên thì:

** Doanh số đề nghị ghi = Tổng cột Doanh số thực hiện được trên Tab Ghi nhận doanh
số (Hợp đồng) của các bản ghi gắn với mã nhân viên đang được thống kê trên danh
sách. Kiểm tra tất cả các hợp đồng có trên hệ thống có Tình trạng ghi DS = Đề
nghị ghi/Đã ghi/Từ chối ghi doanh số, bao gồm cả các hợp đồng có Đơn vị thực
hiện không thuộc CCTC mà NSD được phân quyền.

** Tab chi tiết của Hợp đồng:

*** Cho phép NVKD nhìn thấy các hợp đồng được chia sẻ doanh
số khi nhân viên được chia doanh số hoặc đơn vị được chia doanh số.

*** Hiển thị thêm cột Giá trị được ghi nhận theo từng hợp đồng

**Nếu không tích chi tiết theo nhân viên thì: Doanh số đề nghị ghi = Tổng cột Doanh số thực hiện được trên Tab Ghi nhận doanh số
(Hợp đồng) của các bản ghi có gắn Đơn vị trùng và các CCTC cấp con với CCTC đang
được liệt kê trên danh sách

      + Trường hợp xem báo cáo phục vụ đối chiếu ghi nhận doanh số với kế toán thì khi xem báo cáo chọn Phân tích theo là Doanh số hợp đồng ghi sổ

         

Bước 5: Kế toán xem doanh số ghi nhận trên danh sách hợp đồng và báo cáo

– Trên danh sách hợp đồng đã bổ sung thêm 2 cột “Là hợp đồng chia doanh số” và “Doanh số ghi nhận“, cho phép kế toán có thể tìm kiếm được các hợp đồng được chia doanh số và kiểm soát được doanh số ghi nhận của hợp đồng bán tương ứng với từng đơn vị. 

Doanh số ghi nhận = Tổng cột Doanh số ghi nhận/Hủy bỏ trên tab 7. Ghi nhận doanh số (Hợp đồng) của các bản ghi có chọn Đơn vị trùng hoặc là cơ cấu tổ chức con của chi nhánh đang làm việc.

Cột “Là hợp đồng chia doanh số” sẽ tự động tích chọn nếu hợp đồng thỏa mãn điều kiện là hợp đồng chia doanh số (Hợp đồng chia doanh số: là hợp
đồng mà trên tab Ghi nhận doanh số tồn tại ít nhất bản ghi của 2 mã nhân viên
trở lên)

– Vào xem báo cáo Kết quả kinh doanh theo khoản mục chi phí, chọn thống kê theo Doanh số hợp đồng, hai chỉ tiêu “Doanh thu chưa ghi nhận” và “Doanh thu đã ghi nhận” sẽ lấy lên đúng doanh số được ghi nhận của đơn vị bao gồm cả các hợp đồng được chia doanh số 50/50

– Vào báo cáo Hợp đồng\chọn Tổng hợp doanh số hợp đồng theo đơn vị: cho phép kế toán xem được “Doanh số” hợp đồng được ghi nhận đúng cho từng Đơn vị ghi nhận doanh số

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph

Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.