1. Trang chủ
  2. Bán hàng
  3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
  4. Bán hàng
  5. Lịch sử phát triển
  6. R40
  7. Giải quyết lỗi không phát hành được hóa đơn điện tử do trùng số hóa đơn ở bước cấp số

Giải quyết lỗi không phát hành được hóa đơn điện tử do trùng số hóa đơn ở bước cấp số

I. Mục đích

Cải tiến việc phát hành hóa đơn điện tử cho Misa: Giải quyết lỗi không phát hành được hóa đơn điện tử do trùng số hóa đơn ở bước cấp số.

II. Cách thực hiện trên phần mềm

  • Từ trước phiên bản R40: Khi thực hiện phát hành hóa đơn điện tử, ở bước cấp số hóa đơn trước khi phát hành nếu số hóa đơn bị trùng thì phải thực hiện cấp số lại cho đến khi không bị trùng nữa. Việc này gây mất thời gian, giảm tiến độ công việc.
  • Từ phiên bản R40 trở đi: Chương trình bổ sung tùy chọn hệ thống, cho phép bỏ qua việc cấp số khi phát hành hóa đơn điện tử. Số hóa đơn sẽ do phần mềm tự động cấp, giúp kế toán tránh khỏi việc trùng lặp số hóa đơn khi phát hành, giảm thiểu thao tác trên phần mềm.

Trên Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, bổ sung tích chọn Cho phép xem số hóa đơn trước khi phát hành Hóa đơn hàng loạt.

1. Trường hợp không tích chọn Cho phép xem số hóa đơn trước khi phát hành Hóa đơn hàng loạt:

Khi kế toán thực hiện phát hành hóa đơn điện tử hàng loạt thì không phải thực hiện bước cấp số hóa đơn. Chương trình sẽ tự động cấp số cho các hóa đơn đó.

2. Trường hợp tích chọn Cho phép xem số hóa đơn trước khi phát hành Hóa đơn hàng loạt:

Kế toán phải thực hiện bước cấp số khi phát hành hóa đơn điện tử (như cách làm trước đây).


I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.